fbpx

BIỂU THUẾ XNK 2022 – Cập nhật giảm thuế GTGT

BIỂU THUẾ giảm thuế GTGT
BIỂU THUẾ giảm thuế GTGT

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai gửi tặng cộng đồng Doanh nghiệp File Biểu thuế XNK năm 2022 cập nhật chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 521/TCHQ-TXNK ngày 18/02/2022.

Khi tra cứu biểu thuế GTGT, ngoài thuế suất tại cột 3 trong File Biểu thuế, các bạn cần xem thêm các cột F (Ghi chú) và cột H (Chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP) đã tham chiếu với các Phụ lục I, II, IIIA, IIIB và IV.

Link File Biểu thuế: https://tinyurl.com/btxnk2022vat

BIỂU THUẾ XNK 2022 - Cập nhật giảm thuế GTGT

BIỂU THUẾ XNK 2022 - Cập nhật giảm thuế GTGT BIỂU THUẾ XNK 2022 - Cập nhật giảm thuế GTGT BIỂU THUẾ XNK 2022 - Cập nhật giảm thuế GTGT

Nguồn: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai